martes, 27 de octubre de 2015

Podem causar guerres, assassinats, o inclús reivindicar la llibertat amb un simple drap de roba?


Feta per: Jesucristo Superestar

No hay comentarios:

Publicar un comentario